Ziua porţilor deschise

Inimoşi cum suntem, nu ne-am lăsat intimidaţi şi am participat la „Ziua porţilor deschise”.

Ne-a plăcut ideea să le arătăm viitorilor şcolari cât de multe lucruri am învăţat de când am intrat

în clasa I.Mare ne-a fost bucuria când am văzut părinţi şi copii aplecaţi deopotrivă să admire rea-

lizările noastre.

Reclame