CERC PEDAGOGIC 24 martie 2016

„Calitatea nu este niciodată accidentală. Ea este întotdeauna rezultatul unui efort inteligent. Este modul de a produce ceva superior”.

(J. Ruskin)

Cercul pedagogic reprezintă o modalitate eficientă de formare în învăţământul preuniversitar pentru că are în componenţă schimbul de practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor şi informarea grupului.

Activitățile metodico‐stiințifice şi psihopedagogice realizate prin intermediul cercurilor pedagogice reunesc profesori pentru învățământul preșcolar și primar, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistență  psihopedagogică.

Calitatea este  fundamentală în desfăşurarea cercurilorpedagogice, atunci când acestea au o tematică adecvată, un conținut interesant,  iar demersurile didactice urmăresc optimizarea actului de predare‐învățare‐evaluare.

În cadrul cercurilor se desfăşoară  activități eficiente, de promovare a inovației şi creativității, de evidențiere a performanțelor şcolare ale elevilor  şi a prestației didactice de calitate. Aceste activități au ca finalitate transformarea oamenilor școlii într-o elită profesională.

Gazde fiind, doamna director Tudorița Codreanu si doamna inspector Roxana Gavrilă au rostit cuvântul de deschidere a lucrărilor cercului pedagogic.

_V6A3387

Domnul GABRIEL VRÎNCEANU- director CCD ne-a sensibilizat citindu-ne scrisoarea unui copil adresată adulților.

A urmat doamna inspector pentru învățământ preprimar GEORGETA IORDACHE cu prezentarea materialului ” Politici educaționale ale Uniunii Europene. Analize și recomandări”, insistând pe următoarele aspecte:

  • promovarea dezvoltării globale a copilului;
  • promovarea educației centrate pe specificul dezvoltării și învățării la copilul mic;
  • caracterul spontan și natural al învățării.

A fost subliniată ideea încurajării și dezvoltării imaginii de sine a copiilor, a încrederii în forțele proprii, precum și cea a progresului individual în ritm propriu.

În cuvântul său, doamna inspector pentru învățământul primar ROXANA GAVRILĂ a prezentat Ordinul privind aprobarea metodologiei de întocmire, completare și valorificare a Raportului de Evaluare de la finalul clasei pregătitoare.

Acest raport se completează în luna mai de către învățătorul clasei, în echipă cu medicul școlar și cu psihologul școlii, dacă este cazul. Următoarea referire a vizat rolul evaluării la clasa pregătitoare și ghidul metodic de evaluare a acestor elevi.

Au urmat doamna LAURA CIOLAN- conferențiar și domnul CRISTIAN BUCUR- lector, profesori la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București cu materialul „Continuitatea relației dintre grădiniță și școală din perspectiva profesorului”.

S-au punctat următoarele aspecte:

  • nevoia de cunoaștere a copiilor;
  • nevoia de fundametare a intervențiilor psiho-educaționale;
  • înțelegerea reală, completă a funcției cunoașterii psihopedagogice;
  • utilizarea unor descriptori situaționali, calitativi;
  • implicarea părinților.

Cadrele didactice prezente au urmărit cu interes materialele prezentate.

Intervențiile din public, întrebările adresate invitaților, au demonstrat că cercurile pedagogice constituie foruri de evaluare critică  şi constructivă a conținuturilor şi modurilor de organizare a procesului educațional, a metodelor de predare-învățare, de lansare a unor proiecte educaționale, de comunicare şi valorificare a concluziilor cercetării pedagogice.

La activitățile de cerc pedagogic cadrele didactice au prilejul să-şi valorifice propria experiență  printr-un schimb real de idei  şi practici didactice. Numai împărtăşind experiența, bunele practici, vor contribui la dimensiunea europeană a educației.

_MG_1636 _MG_1637

FINICA ROTARU

LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”

PROFESOR METODIST

RESPONSABIL CERC PEDAGOGIC