Experimentul- metodă de explorare a realității

               Știintele naturii ca disciplină de învățământ vizează observarea și perceperea lumii în întregul său, cu componentele, procesele și fenomenele caracteristice.

 Prin intermediul acestui obiect, școlarul trece din lumea poveștilor în cea a faptelor reale și a lucrurilor concrete. De asemenea, începe să cunoască mediul în care trăiește și procesele din jurul său. Aceasta implică transformarea elevului din spectator, în actor al activității științifice, evidențiindu-se necesitatea pregătirii acestuia pentru utilizarea demersului științific în vederea înțelegerii și participării active la viața socială.

               Noua programă școlară, prin disciplina Matematică și explorarea mediului, corespunde unor nevoi de informare ale copilului și de dezvoltare a capacităților de observare, înțelegere a mediului înconjurător, de formare a unor atitudini pozitive față de mediu. Abordarea integrată a matematicii și a unor elemente de științe ale naturii este motivată de faptul că “o învățare holistică la această vârstă are mai multe șanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaștere”.

               Studierea disciplinei Matematică și explorarea mediului urmărește dezvoltarea progresivă a competențelor, îndemnând profesorii să valorifice experiența specifică vârstei elevilor, punând accent pe  dimensiunile afectiv- atitudinale și acționale ale formării personalității acestora.

               Copiii sunt mult mai curioși decât adulții, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma o atitudine activă față de mediul înconjurător. Curiozitatea lor poate contribui la o observare eficientă a tuturor fenomenelor, a realității înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa lucruri pe care un adult le poate ignora.

               Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre condițiile care stau la baza învățării prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări emoționale favorabile, îi poate determina pe elevi să-și folosească experiențele dobândite în urma realizării experimentelor și în alte activități ulterioare.

               Experimentarea și observarea nemijlocită a realității constituie baza unei metodologii active în predarea științelor. Prin predarea științelor nu se urmărește o acumulare de fapte și informații științifice care sa ducă la însușirea de concepte, ci raportarea copilului la mediul în care trăiește.

               Un puternic caracter activ- participativ îl au lucrările experimentale pe care le desfășurăm cu elevii noștri. Acestea constau în observarea provocată și dirijată a unor fenomene ce urmează să fie verificate experimental. Este prilejul oferit elevilor de a se implica, prin propriile acțiuni la realizarea experimentului.

               Rolul învățătorului este de a dirija executarea unor acțiuni de către elevi, în scopul asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoașterea unor aspecte ale realității. Cu ajutorul acestei metode, învățătorul reușeste să aducă elevii în fața realității, să studieze pe viu, să fie în contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia, îi determină pe elevi să învețe prin descoperire.

               Acestea fiind spuse, elevii clasei IA au primit drept  sarcină de lucru efectuarea primului experiment din viața de școlar.

dscn7295

Iată și rezultatele:

img_4989

 

 Și câteva fișe de observații:

               Prin folosirea experimentului, învățarea devine mai temeinică, elevul participă activ la învățare, observă, formulează întrebări, găsește singur unele răspunsuri. De asemenea, se formează și se dezvoltă spiritul de investigație, elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități practice, își dezvoltă gândirea logică, creativitatea.

dscn7318

after-2015

Finica Rotaru

Profesor pentru învățământ primar

Liceul Teoretic Jean Monnet